All träning är inte svettig!

Posted by Christer Bäckman on 2017-04-12 16:52

Find me on:

Oavsett om man är elitidrottare eller säljare är utmaningen att med balans i livet prestera på topp. Men all träning är inte svettig. 

Det kan ibland upplevas som få förunnat att göra exakt det man brinner för och känner en mission i men så är fallet för oss när det gäller mental träning för säljare.

Vassa-Helhet-Dark.pngGenom åren har vi fått se och uppleva mycket – ja, FÖR mycket för att inte bli sporrade att dela med oss av de recept och de framgångsfaktorer som har hjälpt så många säljare och företag att göra grymma resultat! Allt har en börjat och för oss började det för 10 år sen, med några frågor som dök upp: Hur ser den optimala säljträningen ut? Vad är det som bygger hela säljprestationen? För oss var det självklart se holistiskt på det, att förutom säljteknik väva in både de mentala- och fysiska delarna för att uppnå optimala långsiktiga prestationer i balans.

Vi kommer under en tid framåt att fördjupa oss i VARFÖR säljare bör träna mentalt, HUR man gör och VAD effekterna av den mentala träningen blir.

Vad är det som styr våra tankar och vår känsla i prestationen som säljare? Hur gör vi för att nå våra mål, mål som är barriärbrytande och som tar oss till nya nivåer i vår utveckling?

Olika perspektiv

Vi kan lära mycket genom att ha olika perspektiv och ta framgångsrecept från flera områden i livet, ett sådant exempel är att affärslivet lär av idrottens principer och även motsatt håll, idrotten lär av affärslivets struktur och affärstänkande.

Det som vi fått med oss från idrotten är deras principer och metoder på träning, då av alla delar som påverkar en prestation, den fysiska, mentala och tekniska förmågan vi har för att utföra prestationer, inom då framför allt det som vi fokuserar på, försäljning.

Varför mental träning?


Samba-JonasKullman-1412-9770-CAMPUS-petrolorange_800x800.jpgIntegrerad mental träning är en vetenskapligt baserad och systematiskt utarbetad, utvärderad träning av mentala processer, dvs tankar, inre bilder, känslor och attityder. Målet är att genom träning må och fungera bättre vilket både höjer din livskvalitet och förbättrar din prestation som säljare.

Flera tusen vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning ger

  • mer energi
  • bättre självkänsla och självförtroende
  • mer glädje och en positivare attityd
  • ökat fokus
  • ökad produktivitet och kreativitet
  •  känsla av lugn, kontroll och mental styrka
  • förbättrade sociala relationer
  • förmåga att hantera stress på ett bättre sätt

Dessa effekter ger också en tydlig positiv påverkan på flera fysiologiska processer som sker i kroppen. Det får du på köpet! Du kommer troligen att få erfara fler fördelar med den mentala träningen när du genomför den.

Men först backar vi bandet en bit: Lars-Eric Uneståhl, fil dr i Psykologi och rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan, var den som myntade begreppet mental träning  i slutet av 60-talet och är fortfarande en världsauktoritet inom området. Mental träning började vid den tiden uppmärksammas allt mer inom såväl idrottsvärlden som arbetslivet. Forskningsstudier gjordes för att försöka visa varför vissa personer kunde vara mer framgångsrika än andra.

 Hur definierar man då framgång? En verkligt klurig fråga! Vem är framgångsrikast? Den som har mest pengar på banken? Den som har snabbaste bilen? Snyggaste frun/mannen? Flest timmar i hängmattan? Man kom fram till att man fick bästa svaret genom att titta på idrotten. Där är det tydligare. Mest framgångsrik är den som springer snabbast, kastar längst, hoppar högst, behöver minst antal slag på golfbanan etc.

Det visade sig att de mest framgångsrika inom idrotten hade några gemensamma nämnare som kallas SMAK-faktorer. SMAK-faktorerna är:

SJÄLVBILDEN som är bilden du har av dig själv. Hur mycket du tror på dig själv. Din självkänsla, självtillit och ditt självförtroende.

MÅLBILDEN du bestämt dig för skapar motivation och ger en stor påverkan på ditt sätt att engagera dig och fungera - vilket leder till att målen kan uppnås.

ATTITYDEN är din inställning. Denna har stor betydelse för hur bra du kommer att lyckas. En positiv attityd ger ett bra resultat, en mer negativ attityd ger ett dåligt resultat.

KÄNSLAN är hur du kan hantera olika känslor för att må bra och därmed också prestera bra. Att t ex kunna kontrollera negativa känslor och omvandla dem till mer positiva känslor förbättrar ditt mående i hög grad.

Den mentala träningen utvecklar och stärker alla 4 komponenterna: Din Självbild, din Målbild, din Attityd och din Känsla.  Spana gärna in Sambas mentala träningsprogram för säljare.

Spana in upplägget

I nästa blogg kommer vi att fördjupa oss i de 7 personliga egenskaperna som en välmående säljare har hög kompetens i. Och var lugn, de går att träna upp. 

 Kör hårt i en skön balans.

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

Topics: mental träning för säljare

Samba vässar dig & ditt företag

Vi tror på konstant utveckling och träning, i vår blogg vill vi inspirera till att utvecklas som individ och vässa detaljerna i ditt säljarbete. 

SIGN UP: följ bloggen

Inlägg

<