Dröm om framtida vinster & tro på din egen förmåga

Posted by Christer Bäckman on 2017-09-18 13:43

Find me on:

Samba-JonasKullman-1412-8972_1024x332.jpg

De grundläggande behoven för oss människor är att ha tak över huvudet och mat för dagen, att känna trygghet och leva i en omgivning med goda relationer där vi känner tillhörighet. En frisk och positiv personlig utveckling ger, när de grundläggande behoven är uppfyllda, ett energitillskott, motivation och mod att utforska mer av sin potential. Men att få en överdos av trygghet kan skapa en viss tristess och brist på spänning. Ett missnöje med vad livet har att erbjuda, vilket leder till stagnation i den personliga utvecklingen. Vi har fått jobba med många säljande personer som vågat drömma om framtida vinster och genom att de byggt upp tron på sin egen förmåga även nått dem. Vilken är din målbild som säljare? Eller vilken är din målbild utifrån livet i stort?

Kanske tränger vi ibland undan våra drömmar för att vi börjar bli lata eller har valt ett synsätt, en ”sanning” som gör att vi tappar vår självkänsla och vårt självförtroende. Det blir en negativ spiral och vi tror oss inte klara av särskilt mycket. Vi ser risker i stället för vinstmöjligheter och vågar inte satsa för att uppnå sin dröm.

Jag vågar säga att alla vi vid något tillfälle har varit målinriktade och har en form av vinnarskalle i oss. Motivet är helt avgörande. Det betyder allt! Den stora utmaningen är att HITTA motivet och att våga se sig kunna uppnå målet. Det allra första steget är att bli medveten om ditt mål, sedan hitta din drivkraft och en beslutsamhet att nå målet. Välj inte den förenklade ”sanningen” att du inte är målinriktad - utan plocka fram motivet, drömmen, bilden av vad som är viktigt för dig och GÅ för det! Det som sannolikt händer är att du blir koncentrerad och fokuserad och kan uppbåda energi, uthållighet, mod och glädje på din resa.

Målbild & mental styrka i försäljning

Som sagt, vi har haft glädjen att jobba med många säljande personer som vågat drömma om sina framtida vinster och byggt upp tron på sin egen förmåga. För att lyfta några korta exempel vill jag lyfta fram dessa, en brokig skara individer med den gemensamma nämnaren att de har våga drömma stort, satt en tydlig målbild och jobbat med sin personliga utveckling bland annat genom mental träning och nått sitt uppsatta mål.

  • En företagare som satte fokus att satsa på sitt företagande fullt ut och tog modet att skriva en bok. Ökade sin omsättning med 515% på ett år, från 82 Tkr till drygt 420 Tkr.
  • En erfaren relationssäljare upplevde sig själv växa som människa och såg nya möjligheter i livet som bland annat lett till en ny karriär.
  • En akademiker vågade gå från tryggheten och det förutsägbara, satsa på en dröm företagsmässigt och gå in i en säljande roll.
  • En oerfaren säljare vågade på allvar ta klivet in i säljarrollen och började sälja över huvud taget. Växte både som person och med sin uppgift, klarade sin årsbudget på 8 månader.
  • En erfaren och framgångsrik provisionssäljare vågade satsa och gå mot en dröm, en akademisk utbildning.

Målbildsprogrammering

Tänk att kunna släppa in nya och ovana tankar och sikta mot allt högre mål!  Den mentala träningen är MÅLINRIKTAD, att tro på sina mål genom att göra dem realistiska och genom att visualisera och integrera mål och framtidsbilder. 

Syftet med helheten, att sätta ett tydligt mål och jobba med målprogrammeringen, är att göra målet mer realistiskt för dig själv, skapa en känsla av att du redan är i mål och vad du kommer att uppleva när du är där. Det som uppstår genom träningen är att en viss automatik infinner sig i ditt sätt att vara, agera, känna. Och det är en viktig framgångsfaktor i helheten. Du kommer att fokusera på och uppmärksamma saker lättare som tar dig mot målet utan att du medvetet tänker på det.

Mental styrka & mental styrketräning

Har du ett tillräckligt starkt motiv är chansen större att modet och styrkan kommer så att du gör det som krävs i situationen. Du vågar kliva ut i den otrygga zonen för att uppnå vinst. För att bygga upp den mentala styrkan krävs det ofta mod att vågar agera/gå till handling i de situationer som är utmanande för just dig. Att lära sig älska det, leta efter tuffa vinster som får dig att förflytta gränsen av vad du tror dig klara av. Det kan t ex vara att våga prata inför människor i grupp, ringa ett tufft samtal och ta en diskussion, våga titta någon i ögonen och stå fast med blicken, våga lyssna och ställa frågor, tuffa fysiska utmaningar, kliva upp mitt i natten och springa en mil när det ösregnar för att testa hur det känns, visa sårbarhet, visa kärlek, att gå framåt när du vill backa, träna uthållighet, testa att vara extremt disciplinerad och produktiv under en period, våga vara spontan osv. 

Här är den integrerade mentala träningen en långsiktig och beprövad metod, både för att bygga vidare på din mentala styrka och jobba med målbildsprogrammering. Du ska kunna stå stark oavsett vad som händer, förbereda dig inför framtida tuffa utmanande situationer som du planerat ska hända i din strävan att utvecklas – och som du då faktiskt kommer att älska.

Sammanfattningsvis kan du med ett tydligt motiv och mål och genom att tro på din egen förmåga bygga vidare på din mentala styrka och nå det du drömmer om i framtiden.

 New Call-to-action

 

 

Topics: mental träning för säljare, målbild

Samba vässar dig & ditt företag

Vi tror på konstant utveckling och träning, i vår blogg vill vi inspirera till att utvecklas som individ och vässa detaljerna i ditt säljarbete. 

SIGN UP: följ bloggen

Inlägg

<