I din säljprestation finns en vilande potential

Posted by Christer Bäckman on 2017-05-23 15:16

Find me on:

Vilka egenskaper är du stark inom och i vilka finns det en stor utvecklingspotential? Vilka invanda beteendemönster och rutiner är det som format dig? Vilka egenskaper hos dig själv blundar du för eller är du inte medveten om att du kan utveckla? Det här är några av de frågeställningar vi tar med oss när vi tittar på hur du kan VÄSSA dig som säljare. 

Det finns mycket studier och många böcker skrivna om försäljning och koppla ihop det med forskning och studier inom beteendevetenskap finns det mycket att lära. Vi har en holistisk syn på säljprestationen och har under många år varit nyfikna på vilka vinnande egenskaper som kännetecknar framgångsrika säljare. De egenskaper som är mest frekvent förekommande är de vi valt att fokusera på, 7 vinnande egenskaper. Genom de resultat vi sett på säljande personer genom åren vet vi att fördjupning i dessa egenskaper ligger till grund för hur du kan utvecklas, generellt i ditt möte med andra människor men specifikt som säljare.

De 7 egenskaperna 

7 egenskaper.png

I ett säljande perspektiv så kan vi förklara det med följande exempel. 

EMPATI - Du har förmågan att sätta sig in i andras situation, visa ödmjukhet och lyssnar och ställer frågor för att förstå. Du tänker kundvärde istället för fokus att nå min budget.

POSITIV ATTITYD - Du har en grundläggande positiv inställning och sätt att tolka det som händer. Du förmedlar känslan av glädje och att inget är omöjligt.

MENTAL STYRKA - Du ser motgångar som lärdomar och vågar utmana dig själv att göra saker utanför din så kallade trygghetszon, du har mod att kommunicera, ta beslut, hantera tuffa samtal.

MÅLINRIKTAD - Du har vilja och förmåga att fokusera mot ett uppsatt motiverande mål, du har mål som är tydliga, attraktiva, specifika, mätbara och kontrollerbara, du har personliga mål som är tändande och plockar fram tävlingsinstinkten i dig när det gäller.

PRODUKTIVITET - Du får saker att hända, du är handlingskraftig, effektiv och uthållig för att nå mål och driva framåt, god planeringsförmåga och hantera prioriteringar i vardagen på ett effektivt sätt 

KREATIVITET - Du tänker utanför boxen, är idérik och skräddarsyr lösningar på problem, vågar tänka annorlunda och kommunicera dina idéer.

ENERGI - Du har förmågan att återhämta dig och hålla en hög energinivå både fysiskt och mentalt. Hålla en långsiktig bra balans.

Vi tar ett exempel från verkligheten så blir det tydligare.Första steget är att bli medveten för att sedan fokusera på de delar som du kommer fram till att du behöver utveckla och sätta som målbild i, sedan är det bara att börja träna. Var upplever du att hävstångseffekten sitter? Vad kommer göra störst skillnad om du börjar med och automatiskt slutar med?

Exempel från verkligheten

Personen i fråga är egen företagare som ser sig som säljare, var i inledningen av sitt företagande inspirerad och hade stora ambitioner. Efter en tid som företagare dalade energin, på köpet kom frustrationen på grund av att få för lite gjort, stresspåslag på grund av att inte känna känslan av kontroll och få in tillräckligt med pengar för att få företaget att gå runt. Det ledde till symptom som bristande självförtroende och självkänsla, tillit till sina egna förmågor.

Säljaren hade ett stort behov av att få bättre struktur på sin vardag generellt och få tillbaka energin. 

Första steget var att komma till insikt i vilken del som påverkade helheten mest. Vad var det då som bland annat påverkade den låga energinivån?

  • Bristande planering som skapar fokus på rätt saker var den första, jag bara kör på var kommentaren.
  • Ingen strategi och plan som skapade fokus på rätt saker.
  • Otydliga mål för året och på lång sikt
  • Bristande uppföljning/översyn på de korta målen som insatsen och resultatet för veckan.
  • Bristande återhämtning, sömn, avkoppling blev en följd av bland annat ovanstående
Hävstångseffekt för högre säljprestation

Det påverkade också i den grad att det blev en generellt negativ attityd, började se det mesta som stressigt, jobbigt, både släkt och vänner fick sig en skopa av den negativa attityden. Energi kom i mer korta intervaller och mer sällan.

Vi fokuserade då på till en början ett moment som ger störst eller enklast hävstångseffekt på helheten. Vad gjorde vi då? Istället för att enbart fokusera på att sälja och dra in pengar så blev det fysisk träning och en målbild för hälsan ett år framåt som vi satt i fokus. Den skulle ge extra energi i den fas han var i just då och på så vis se mer positivt på sig själv och på omgivningen.

Hävstångseffekt

Målbild för året blev den fysiska hälsan – här hittade vi hävstångseffekten som skapade en positiv spiral. Ett starkt motiv gjorde att det blev nyckeln. Det kokades ner till 5 moment att vinna.

  1. FYSTRÄNING - väva in träning i vardagen, sätta vanan!
  2. PLATNERING - att få till en så kallad ”vinnardag” istället för en så kallad ”skitdag”. Började kliva upp kl 05.00 för att läsa och skriva, träna för att sedan vara laddad att starta säljdagen kl 08.00.
  3. MÅLBILD -  jobba fram en långsiktig målbild med företaget och målplan för att luta sina aktiviteter mot och skapa energi i vardagen.
  4. MÅLSTYRNING varje vecka, planera in feedback med sig själv och en coach en gång i månaden.
  5. ÅTERHÄMTNING - bättre fokus och återhämtning genom mental träning - muskulär avslappning och självförtroende träning och målprogrammering , då av det långsiktiga målet.

Resultat 100% ökad försäljning

Resultatet blev oerhört bra. 100% ökad försäljning (!) och en helt annan energinivå, ett långsiktigt sätt att tänka samt verktyg och metoder för att fortsätta hålla tempot uppe mot målet.

Din vilande potential

Någonstans i dina egenskaper som person finns en utvecklingspotential, något som är en vilande potential i din säljprestation. Att utveckla sina egenskaper är en långsiktig process och det första steget är att bli medveten. Genom att bli medveten och hitta ett område som kan ge en hävstångseffekt på helheten, går det att bryta ner till ett moment i vardagen som sätter spinn på en positiv spiral.

Där kan din vilande potential väckas till liv!

Kör hårt i en skön balans!

New Call-to-action

Topics: holistisk syn på säljprestation

Samba vässar dig & ditt företag

Vi tror på konstant utveckling och träning, i vår blogg vill vi inspirera till att utvecklas som individ och vässa detaljerna i ditt säljarbete. 

SIGN UP: följ bloggen

Inlägg

<