Kunskap är makt, eller…?

Posted by Christer Bäckman on 2018-11-09 15:37

Find me on:

Ta din kunskap vidare till kompetens

För en tid sedan fick jag några frågeställningar som satt igång tankeverksamheten och gav mig möjlighet att reflektera över min drivkraft kopplat till lärande.

  • Vad är kunskap för dig?
  • Hur lär du dig?
  • Vad är det allra viktigaste du någonsin lärt dig från någon annan?

Kunskap är potentiell MAKT finns skrivet av flera stora tänkare. I dagens kommunikativa brus finns det oändlig närhet till kunskap men hur många är det som gör sitt vetande till hårdvalutan KOMPETENS? 

Jag delar mina egna reflektioner kopplat till frågorna, om du läser detta är nu kanske nyfiken på att ta del av dem. För att ta göra något av det för egen del rekommenderar jag att därefter testa frågorna på dig själv. Vad skulle det innebära om du vässade din egen säljkultur genom att sätta action på någon nyvunnen kunskap som du fått ta del av?

Vad är kunskap för dig?

Kunskap är en möjlighet till kompetens ett första steg att bli medveten om vad jag vill förändra, utveckla eller saker jag redan vet och gör. Kunskap är en tillgång och något som behövs för att skapa en kompetens som är automatiserad och integrerad i oss själva på sikt. Kunskap kan förändra människor och då förhoppningsvis till det bättre.

Jag har omedvetet drivits av utveckling generellt och mer specifikt kopplat till försäljning under många år. Det startade genom att jag fick en gammal säljhandbok i min hand och inte bara det, jag tog mig tid att läsa den och  det viktigaste av allt jag testade massa saker ur boken som sedan gav mig inspirerande och för mig förvånansvärda bra resultat.

Tänk om jag INTE hade varit hungrig på ny kunskap eller NYFIKEN på att hitta nästa pärla som kan ta mig till nästa nivå i min iver att bli så bra säljare som möjligt.

Utdrag från Pia Hellertz - Forskning om lärandet: Abraham Maslow har beskrivit lärandeprocessen på följande sätt: Den lärande går från fasen "omedveten inkompetens", via "medveten inkompetens" och "medveten kompetens" för att till slut bli "omedvetet kompetent" (Maslow, ref. i Boström 1998).

Kan det vara så att vi springer omkring helt omedvetet inkompetent och aldrig tar oss vidare till trappsteg två som är medvetet inkompetent där kunskapen, förståelsen och inspirationen frodas till ett motiv att fortsätta att träna och utveckla det jag nyligen lärt mig. Att helt enkelt skapa en ny vana som sen övergår till en härlig automatik som man helt plötsligt tar för givet.

Hur lär du dig?

Jag lär mig bäst genom att lyssna och se någon agera, att sedan skriva ner och reflektera över mina egna erfarenheter runt den kunskap som förmedlas. Jag tänker i perspektivet att jag i min tur ska lära ut det jag hör och ser, då får jag mer skärpa och fokus. Jag vill gärna se ett holistiskt sammanhang i det som förmedlas för att få hela bilden.

Vad är det allra viktigaste du någonsin lärt dig från någon annan?

Jag har lärt mig mycket från andra som är ovärderlig kunskap för att fungera och må bra i stort i ett samhälle.

  • Mina föräldrar och syskon har präglat mig i hur jag skulle uppträda och vara för att fungera socialt, det är självklart den enskilt största lärdomen för ett positivt grundbeteende.
  • Att läsa och skriva och att kunna förmedla sig/kommunicera med andra.
  • Kunskapen jag fått genom att vara i ett lag och samspelet där, visa hänsyn, tillföra något i en grupp.
  • Att aldrig ge upp, att vara mentalt stark genom att bita ihop och köra på även när det känns tungt och att det är när det tar emot som mest som effekten kommer.
  • Att våga visa kärlek och ge värme. 

Det finns mycket mer i de relationer i min roll som säljcoach men jag stannar där. En insikt har jag tydligt kommit till är, att desto mer jag lär mig desto mer förstår jag vad mycket mer det finns kvar att lära.

En avslutande fundering efter att ha jobbat igenom dessa frågor själv. Har vi inte ett ansvar i det tidevarv vi lever i att ta vara på alla de fantastiska möjligheter som vi har till vårt förfogande? Att upptäcka, utveckla vårt eget kunskapsuniversum och sen sätta action och träna på någon av de fantastiska nyvunna pärlor vi hittat och göra dem till kompetens. Helt enkelt fortsätta utvecklas och växa som person.

Testa gärna frågorna på dig själv och skriv ner vad du kommer fram till.

Topics: träning, lärande

Samba vässar dig & ditt företag

Vi tror på konstant utveckling och träning, i vår blogg vill vi inspirera till att utvecklas som individ och vässa detaljerna i ditt säljarbete. 

SIGN UP: följ bloggen

Inlägg

<