På önskelistan: Ett friskt & högpresterande team

Posted by Christer Bäckman on 2019-01-10 10:05

Find me on:

Vi har under 30 år fått stor erfarenhet av hur företag har lyckats utveckla högpresterande, hållbara och framgångsrika säljteam. Under de senaste 10 åren har vi haft fokus på att se prestationen ur ett holistiskt perspektiv som innefattar utveckling av fysiska, mentala- och tekniska färdigheter. Vi har fått starka bevis på att det är rätt sätt att tänka om man vill utveckla starka säljteam.

Förankra ryggraden

Samba-JonasKullman-1412-9693_600x600En del i att bygga ett framgångsrikt team är att sätta en stadig ryggrad som utgör stommen för hur vi tänker tillsammans, en filosofi att hålla sig i.

En del i filosofin är att tänka och leva efter konstant utveckling och träning. Det är viktigare än någonsin att följa det tankesättet på grund av den accelererande utvecklingen som ständigt ger oss nya förutsättningar och möjligheter.  Då ökar behovet av att vara rustad för att orka med snabba förändringar, att skapa en överkapacitet i oss själva.

För att hålla filosofin och motivet levande så behöver vi tänka i ett vidare perspektiv när vi sätter mål.

Om vi utmanar oss i, och är nyfikna på, hur bra vi kan bli på det vi GÖR och hur vi ÄR varje dag så blir det fokus även på den personliga utvecklingen istället för enbart resultatet.

Allt för många ger sig aldrig möjligheten att dyka ner på detaljnivå för att hitta den skatt av outforskad potential som finns hos oss alla vilket kan leda till mer inspiration och upptäckarglädje.

Jag råkade göra en så kallad freudiansk felsägning vid middagsbordet en dag.

Människor har genom tiden upptäckt nya kontinenter, bestigit höga berg och varit ner i djupa havsgravar, men varför är människan i stort så ointresserad av att bestiga sig själv……… ja…det kan kanske vara tur att det finns gränser i vad vi är nyfikna på, men vi har en hel värld av outnyttjad kapacitet som ligger och ruvar i oss.

Tydligt önskat läge

Vi behöver mer än någonsin finna fokus och tydlighet i vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot, individen och lagets önskade läge. Vår förmåga att hålla fokus och energi tillräckligt länge på ett önskat läge håller på att vittras upp på grund av det kommunikativa flöde som splittrar oss.

Det har paradoxalt nog också skapat oanade möjligheter för de som har förmågan att ha rätt mental inställning mot målet. Det går att träna upp en så kallad TUFF* förändringsattityd som fås genom viljan att GÖRA saker som bygger styrka, uthållighet och disciplin mot ett önskat läge.

Motsatsen är att vi bara ägnar oss åt saker vi känner oss bekväma i som kan bottna i lättja, otydliga mål och osunda vanemönster vilka leder oss till negativ utveckling.

Vi behöver bygga en energireserv att ta av, en uppbyggd överkapacitet hos alla i laget som gör att vi kan hantera förändring på ett snabbare, smartare och modigare sätt.

Av erfarenhet vet vi att det verkligen går att utvecklas och träna oss till att vara mottagliga och redo för förändringar.

Sammanfattning

Mycket förändras och många av oss står nu mitt i vår tids största lyxproblem i att få ihop alla möjligheter och utmaningar som vi ständigt bombarderas av och i det känna glädje, flow och fokus i vardagen.

Det finns självklart fler delar och mer konkreta saker att berätta om hur man gör för att skapa högpresterande säljteam, men det ska jag fördjupa mig i en annan gång.

Som du kanske förstår så kom inte Tomten med lösningen för att göra ditt team mer högpresterande, men man vet aldrig i dessa tider, större mirakel än så har hänt.

Ett par ödmjuka tips på vägen

  1. Ta några djupa andetag genom näsan, blunda och slappna av och tänk en stund på hur tacksam du är som lever i -vår bästa tid, repetera sen meningen VRUM= VAD RIKTAS UPPMÄRKSAMHETEN MOT?
  2. Om bilen är ditt enda alternativ så ställ den alltid längst bort på parkeringen så att du får möjlighet att fylla på med en energigivande promenad (ur Sambas ”Tuffhetsträningsprinciper” p77)

Kör hårt du käre värdeskapare och kom ihåg att utmana och hjälpa dina kunder att ta rätt beslut.

 

* TUFF- Läs Lars-Eric Uneståhl teorier om tuffhetsträning "Mental tuffhetsträning den avgörande faktorn".  Behovet av mental styrka och mental tuffhet har ökat markant de senaste åren, både inom och utanför idrotten. Utanför idrotten har de ökade sjuktalen lett till att samhället skriker efter metoder som kan öka människors motståndskraft mot påfrestningar av olika slag. Inom idrotten har många väntat på metoder som kan utveckla trygga, fokuserade och balanserade idrottare. Nu finns dessa metoder.

Topics: Säljkultur

Samba vässar dig & ditt företag

Vi tror på konstant utveckling och träning, i vår blogg vill vi inspirera till att utvecklas som individ och vässa detaljerna i ditt säljarbete. 

SIGN UP: följ bloggen

Inlägg

<