Säljare som vässat sig genom holistisk säljträning

Posted by Sara Carlemår on 2018-09-13 10:56

Find me on:

Samba har glädjen att jobba med många säljande personer som varit nyfikna på att utvecklas och nyfikna på sin egen potential. Låt dig inspireras av Märit Jonsson och Örjan Mårtensson som båda gått Sambas 4-månaders säljträningsprogram och har satt sina egna ord på sina erfarenheter av programmet. Vilka insikter och lärdomar de tagit med sig, vad de tillämpar i vardagen och vilka effekter de får, vilka förväntningar de hade på programmet och hur Samba levde upp till dem. Två grymt häftiga personligheter och säljare som vi nyfiket följer vidare på sina resor.

 

Märit Jonsson Märit Jonsson, Design by Märit.

Inredare, Art director och entreprenör,
Märit Jonsson Design AB – Design by Märit

Lärande, insikter och styrkor

Oj det är såååå mycket, men det viktigaste ... att vidga mitt sätt att tänka, att skruva på mitt mind-set. Att tro att mycket mer är möjligt än jag gjorde innan. Att jag är en mycket bättre vän till mig själv och har i och med detta en bättre självkänsla som gör gott. Att jag fått en tydlig och greppbar målbild, som jag faktiskt kan jobba handgripligen med – steg för steg. Jag har lärt mig att hantera knöliga samtal bättre. Jag har även lärt mig att presentera mina fördelar, vad som behövs göras och hur – på ett mer begripligt sätt. Min yrkesroll är tydligare och för mig mer självklar. Samma sak vad gäller vilka önskemål och behov jag kan hjälpa mina kunder med – det känns lättare att uppfatta mina styrkor och att kommunicera kundnyttan. Jag visste vad jag gjorde, vad jag kunde prestera och erbjuda även tidigare ... men nu är det bättre formulerat och jag kan presentera mig på ett bättre och tydligare sätt inför kunden. Bland annat med det nya material som jag tagit fram utifrån dessa funderingar och på grund av att jag korrigerade min affärsidé, visions- och missionsbeskrivningar. 

Jag har insett att jag kan. Att jag har något att tillföra. Att jag får och kan ta betalt för min kompetens. Att jag inte är till för alla. Att jag har utvecklingspotential med nya och spännande mål att sikta på. Och det roligaste .... att jag faktiskt ÄR säljare!

Jag har definitivt blivit starkare i många lager genom den mentala träningen. Den har gjort stor, stor skillnad i mitt liv. Det är nog mentala träningen, som enskilt gett den största förändringen. 

Tillämpningar och användning

Veckoplaneringen, målbildsprogrammering. Stresshantering genom att tänka rätt tankar och använda mig av den mentala träningen. Att vara Good Enough!

Detaljplanering av mina arbetsdagar, så att jag gör rätt saker och är på rätt ställe både kroppsligen och mentalt. Jag kommer att använda mig av de tekniker som vi jobbat med och övat i säljprocessen. Att bibehålla fokus och att känna den trygghet som gör mig till en sjutusan till affärskvinna och säljare! 

Guldkorn

Guldkornen är sååå många. Vi var ett otroligt fint och bra, positivt gäng – ett riktigt dreamteam, som hade fantastiska samtal och delade med oss till varandra på ett enormt härligt och varmt sätt. 

Förväntningar och utveckling

Vad kan Samba utveckla i upplägget?

Har suttit med den här rutan länge och jag kan faktiskt inte alls komma på något. Just nu känner jag att ni har ett perfekt upplägg och ett komplett sätt att se på och hitta en företagares utvecklingspotential – med bra metoder och trygga uppföljningar.

Har vi nått upp till dina förväntningar som du hade i starten av träningen?

Ja verkligen, och mer därtill. Det var en stor investering för mig. Tvekade länge. Men det var värt vartenda öre! Tack för att ni finns och tack för allt lärande och insikter jag fått genom er. 

www.designbymarit.se 

Örjan MårtenssonPortratt Orjan

Säljansvarig, IT-branschen

Lärande, insikter och styrkor

Den holistiska synen, hur fysisk aktivitet och träning påverkar mentalt välmående och prestation och även omvänt. Livshjulet och vikten av att förstå att alla områden i livet bör underhållas och utvecklas för att prestera bästa resultat. Jag har, under kursen, fått många bekräftelser på hur avgörande målsättning, planering, sammanfattning och uppföljning är för utfallet av säljaktiviteten. Christers berättelser med egna erfarenheter har inspirerat och påverkat mig kraftigt.

Jag har fått en kick av att göra en förflyttning framåt fysiskt, mentalt och säljmässigt. Jag vågar än mer utmana kundernas verksamheter och arbetssätt, vilket är den mest framgångsrika säljprofilen enligt modern forskning.

Tillämpningar och användning

Under kursen och därefter har jag dubblat den fysiska träningsdosen och ändrat något i kosten. Jag krigar på med träningen av den mentala avslappningen och styrkan via ljudspåren för att hitta min egen anpassade metodik. Säljmässigt känner jag bättre självförtroende och trygghet vilket gett positiva resultat vid ett antal tillfällen. 

Jag kommer att fortsätta träna på alla delar (fys, mentalt, säljmässigt) och utveckla mig inom alla delar i livshjulet. Jag har också förstått mitt "Mission" och svar på frågan varför. 

Guldkorn

Vilken härlig grupp det blev trots helt olika bakgrunder, det är ett guldkorn. Christers exempel från en otrolig erfarenhetsbank - tydliga, pedagogiska, relevanta och engagerande exempel. En mycket bra nivå trots olikheter i gruppen, vilket är en utmaning som ledare. Mycket inspirerande övningar och reflektioner. 

Utveckling och förväntningar

Vad kan Samba utveckla i upplägget?

Det har några gånger varit otydligt för mig vad vi förväntades göra mellan respektive samling. 

Har vi nått upp till dina förväntningar som du hade i starten av träningen?

Sambaprogrammet har överträffat mina förväntningar kraftigt på alla plan. Jag har många utbildningar eller träningar att jämföra med, men ingen av dessa kommer i närheten när det gäller påverkan, förändring och effekt. Jag är för evigt tacksam att jag genomfört Sambaträningen och jag kommer att fortsätta träna och utveckla det jag lärt mig.

New Call-to-action

 

Topics: säljträning, holistisk syn på säljprestation

Samba vässar dig & ditt företag

Vi tror på konstant utveckling och träning, i vår blogg vill vi inspirera till att utvecklas som individ och vässa detaljerna i ditt säljarbete. 

SIGN UP: följ bloggen

Inlägg

<