Certifierad coachmetod

Är du nyfiken på att ta hjälp av en coach, gör det! Innan du väljer vilken coach som är rätt för dig kan det vara läge för en fördjupning i definitionen på vad coachning egentligen är och då lättare att förstå vad du får. För att få en bild av den coachning genom ICC* som vi väljer att följa så kan du fördjupa dig mer här i hur Lars-Eric Unesthål definierar coachning. Lars-Eric Uneståhl är Leg. Psykolog, fil dr i psykologi och grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan www.slh.nu

Coaching har definierats på många sätt. Essensen av coaching är att hjälpa en person förändras på det sätt de vill och hjälpa dem gå i den riktning de vill. Coaching stöder en person på varje nivå längs vägen mot att bli den de vill och att vara det bästa de kan vara.

  • Coaching bygger medvetande, förstärker val och leder till förändring.
  • Det frigör en persons potential för att maximera hans eller hennes prestationsförmåga.
  • Coaching hjälper personer att lära snarare än lära ut till dem.

*Internationel Coaching Community

Om du hellre ser en film istället för att läsa, se: Lars-Eric Uneståhl om Coaching

Lars-Eric Uneståhl om mental träning för säljare

 

New Call-to-action

New Call-to-action

<