Vässa säljstrategin

Oavsett om man som företag vill väva in webben tydligare i säljprocessen eller vill få medarbetarna att bli mer aktiva i säljarbetet är det viktigt att ha en vass strategi. Många delar hänger ihop, företagets Vision, Affärsidé, Varumärke, Marknad, Kommunikation och Försäljning. Eftersom ni troligtvis redan är på en resa så kan vara bra att skapa en medvetenhet i vart ni står idag och vad ni behöver prioritera framåt.

Som verktyg till att skapa den medvetenheten brukar vi utgå ifrån en kommunikationsmodell som omfattar just Vision, Affärsidé, Varumärke, Marknad, Kommunikation och Försäljning. Genom att göra en skattning utifrån vår kommunikationsmodell får ni ett nuläge av hur tydligt ni arbetar med ett särskilt område eller hur ”välmående” företaget är inom ett särskilt område och ni får därmed en tydlighet i vilken del det är viktigast att börja med.

  • Se filmen “Vässa Strategin” för att få en djupare beskrivning av vår filosofi.
  • Ladda ner övning för att kartlägga nuläget.
  • Prioritera det område ni tror får störst hävsångseffekt på helheten.