Upplägg

Syftet med Sambas Säljboost är att ge dig kraft, energi och fokus för att gå i mål med din utvalda säljperiod och lägga en stark grund framåt. Du får en Säljcoach som följer dig i 3 månader. Vi inleder med digitala förberedelser, en boostdag i grupp. Säljboosten omfattar två personliga coachtillfällen, allt för att vässa det kommande kvartalet eller halvåret. Upplägget riktar sig till dig som har en säljande roll i någon form.
  1. Nuläge & önskat läge skickas in digitalt
  2. Boostdag i grupp 6-10 personer Fysträning & intro Inspirationspass Match eller träning under eftermiddagen
  3. Personlig säljcoach i 3 månader.
  4. Målstyrning och uppföljning i digitala verktyget “Vinna Matchen“.

Citat om Säljboosten

Gustav Kron, Eye Channel Att kontinuerligt boka in säljtid i kalendern är något jag tar med mig från Säljboosten. Det i sig och att öka volymen av samtal gav mig resultat redan på boostdagen och vidare därefter. Den positiva pressen att ha en säljcoach som förväntar sig resultat är riktigt bra! Hanna Falkeström, Advexa Mitt Guldkorn från själva boostdagen var energin som genererades för sälj under dagen.  Jag har fortsatt planera säljarbetet strategiskt, utvärderat mina insatser, mätt och följt upp mitt säljarbete. Det viktigaste jag har tagit med mig är att planering och fokus ger resultat och intäkter!

Boostdagen i grupp

Boostdagen i en fysisk grupp börjar med fysträning och frukost. Inspirationspass fram till 12.00 då vi gemensamt äter lunch. 13.00 startar säljträning med vägvalet match eller träning under eftermiddagen. Dagen avslutas med en summering och reflektion.

Match

Du ringer och bokar möten i 50 minuters intervaller som varvas med 10 minuters reflektion och feedback (möjlighet till medlyssning om så önskas).

Träning

Vi anpassar träningen utefter ditt individuella behov utifrån nuläget du skickat in. Kanske vill du träna på själva samtalet i telefon, träna på ett fingerat möte eller ett skarpt möte som du ska genomföra inom kort. Vi vässar frågorna, argumenten i ditt erbjudande och din presentation.

Boostdagen online

Du börjar dagen med fysträning i någon form på egen hand. Ett gemensamt inspirationspass med övningar sker i ett webbinarie 09.00 – 12.00. Klockan 13.00 startar säljträning med vägvalet match eller träning, på egen han med oss som bollplank. Dagen avslutas med en summering och reflektion online.

Match

Du ringer och bokar möten i 50 minuters intervaller som varvas med 10 minuters reflektion och feedback online (möjlighet till medlyssning).

Träning

Vi anpassar träningen utefter ditt individuella behov utifrån nuläget du skickat in. Kanske vill du träna på själva samtalet i telefon, träna på ett fingerat möte eller ett skarpt möte som du ska genomföra inom kort. Vi vässar frågorna, argumenten i ditt erbjudande och din presentation.

Tid & plats

Boostdagen väljer du att genomföra antigen i Östersund eller online. Tid för personliga coachtillfällen sätts i slutet av boostdagen.  

Östersund / Online

19 januari 2017 klockan 08 – 15, webinar samt eget arbete. Därefter Personlig säljcoach i 3 månader.

Pris

9.900 kr alternativt abonnemang 3.300kr / månad
Pris anges exklusive moms.
Detta ingår: Personlig Säljcoach under 3 månader (4h individuell coachning), Boostdag, utbildningsmaterial, målstyrning och uppföljning i digitala verktyget “Vinna Matchen“.SIGN UP: Säljboost

Ytterligare citat…

Anna Wilhelmsson, Fotograf Oj vilken nytändning! Jag har insett att tiden för att tänka igenom strategin är minst lika viktig som själva bearbetningen av kunder. Att faktiskt avsätta tid för att analysera lönsamheten på olika typer av kunder för att sedan prioritera säljinsatsen på ”rätt kunder”. Tack vare säljboosten har jag fått in arbetssättet med att bearbeta tidigare företagskunder och följa upp offerter vilket känns riktigt bra och genererar affärer!

Fritt webinar om säljträning

För att få ett smakprov av Sambas säljträningskoncept bjuder vi på ett kostnadsfritt webinar.

SPANA IN: Webinar Säljträning