Vinn din fight med en egen säljcoach

Portratt_Christer-1412-698_800x800.jpgFör säljare och personer som behöver vara säljande oavsett roll i organisationen erbjuder vi säljcoachning.

Christer Bäckman är Sambas alldeles egna ICC* cerifierade coach.  Det finns många olika definitioner på vad coachning är, den jag tror på i coach sammanghang är att du har svaren och jag har frågorna. För att du ska slippa gå i samma fällor som jag gått i många gånger  lägger jag till mina erfarenheter, strukturer och framgångsrecept i mitt coachande. Allt för att du ska vinna din fight! Jag lever som jag lär och har en egen mångårig fältstudie på mina egna insatser som säljare, med begränsningar, tillkortakommanden och framgångsrika resultat i bagaget.

För att få en bild av den coachning genom ICC* som är en del av de strukturer vi väljer att följa, kan du fördjupa dig mer här i hur Lars Eric Unesthål definierar coachning

Coachupplägg

5-10 coachtillfällen fysiska träffar eller digitalt.

  • Vi går igenom nuläget och formar ett önskat läge, utefter egen vald tidsperiod.
  • Vi gör skattning av dina egenskaper som säljare/säljande person
  • Tittar på ditt nuläge i din tekniska kompetens, mentala förmågor och fysiska status.

45 minuters fri coaching

Jag vet att vi kommer att få resultat om vi gör jobbet, för att du ska känna dig trygg för att lättare ta steget erbjuder vi 45 minuter fri coachning digitalt. På så sätt får vi en djupare bild av hur vi fungerar tillsammans, för det är ett samspel och ett förtroende för coachen som är nyckeln till att du ska lyckas.

*International Coaching Community