Säljträningsprogram

Vill du utvecklas som säljare och individ? Vilken är din fight att vinna? Vårt 4-månaders  utvecklingsprogram för säljare är unikt i att kombinera säljteknisk träning med mental träning och fysträning.

Säljteknisk träning

Att sälja handlar för oss om att från hjärtat hjälpa kunden till rätt beslut. Att med en kvalitetssäkrad metod hjälpa och guida kunden genom en process för att eventuellt köpa ditt erbjudande men framförallt att fatta rätt beslut. Det handlar även om att förstå den bakomliggande motivationen för en långsiktig affärsrelation. Genom föreläsningar, diskussioner, övningar och träning vässar du detaljerna, får nya erfarenheter och verktyg att utveckla ditt arbetssätt för att nå toppresultat. Vi ger dig verktyg för att arbeta med din personliga utveckling i både framtida sälj- och vardagssituationer.

FRITT webinar

För att få ett smakprov bjuder vi på ett kostnadsfritt webinar med föreläsning om konceptet.
  • Sambas filosofi
  • Föreläsning om konceptet
  • Effekter & resultat från tidigare deltagare

SPANA IN: WEBINAR SÄLJTRÄNING

Mental träning

Integrerad mental träning är en vetenskapligt baserad och systematiskt utarbetad träning av mentala processer, dvs tankar, inre bilder, känslor och attityder. Målet är att genom träning må och fungera bättre vilket både höjer din livskvalitet och förbättrar din prestation som säljare. Flera tusen vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning bl.a. ger:     

  • mer energi
  • bättre självkänsla och självförtroende
  • ökad produktivitet och kreativitet
  • känsla av lugn, kontroll och mental styrka              

Dessa effekter ger också en tydlig positiv påverkan på flera fysiologiska processer som sker i kroppen. Det får du på köpet! 

Fysträning

Precis som en elitidrottare kan man påverka sina resultat i sitt arbete som säljare utifrån sin fysiska status. Faktorer som effektivitet och koncentration förbättras avsevärt med en god hälsa.

Programmet innehåller såväl praktisk fysisk träning som rådgivning inom kost och träning. Vi inleder varje dag med gemensam fysträning, första dagen med fystester, du sätter upp individuella mål och en handlingsplan för att långsiktigt nå målen och vi avrundar med uppföljande fystester efter de 4 månaderna.

Coachning

Att gå en traditionell kurs ger inspiration och nytändning men när kursen är slut är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Därför är vårt upplägg annorlunda, vi fortsätter arbetet tillsammans med att, genom träning skapa nya, goda rutiner hela vägen fram till certifiering. Under fyra månader har du tillgång till våra tränare för coachning inom utbildningens olika block. Vi coachar och målstyr resultat, insats, och kvalité varannan vecka, då i utbildningsmål och i dina försäljningsmål, via det digitala verktyget/processen, vinnamatchen.se För att få en bild av den coachning genom ICC* som är en del av de strukturer vi väljer att följa, kan du fördjupa dig mer här i hur Skandinaviska Ledarhögskolan och Lars Eric Unesthål definierar coachning.

Träningsperiod

Träningsperioden är totalt 4 månader och inleds med några intensiva heldagar där vi skapar kunskaper i säljteknik, fysisk och mental träning genom föreläsning, diskussioner, övningar och träning. Därefter ses vi för uppföljning och gruppcoaching digitalt.  Du har även tillgång till individuell coachning under hela 4-månadersperioden utefter eget behov. Efter fyra månader ses vi en heldag för certifiering. 

Programstarter

  • Östersund 4 februari 2020.
  • Annan plats efter önskemål.

Pris

ÖSTERSUND  29.000 kr exklusive moms. Detta ingår:  3 heldagar , gruppcoachning och individuell coachning, 1 heldag certifiering, målstyrning och uppföljning via digitala verktyget Vinnamatchen.se Frukost, lunch, fika för heldagsträffarna, fystester, “SMAK-tester”, utbildningsmaterial, böcker, ljudböcker, coaching, 4-månaders gymkort och 2h personlig träning. ANDRA ORTER Vi driver Säljträningsprogram på olika platser, utefter önskemål, med grupper om minst 8 personer. Upplägget skräddarsys gemensamt utefter behov.

New Call-to-action