MÄRIT VASS DESIGNER, AD & SÄLJARE

MÄRIT VASS DESIGNER, AD & SÄLJARE

Märit Jonsson är en kreativ själ, Inredare, Art director och entreprenör med egna företaget Märit Jonsson Design AB / Design By Märit. Hon gick under 2018 Sambas 4-månaders säljträningsprogram och har satt sina egna ord på erfarenheter av programmet. Ta del av vilka insikter och lärdomar hon tagit med sig, vad hon tillämpar i vardagen och vilka effekter hon får.   Märit är en gymt häftig personlighet och säljare som vi nyfiket följer vidare på sin resa. 

 

 

 

Lärande, insikter och styrkor

Oj det är såååå mycket, men det viktigaste ... att vidga mitt sätt att tänka, att skruva på mitt mind-set. Att tro att mycket mer är möjligt än jag gjorde innan. Att jag är en mycket bättre vän till mig själv och har i och med detta en bättre självkänsla som gör gott. Att jag fått en tydlig och greppbar målbild, som jag faktiskt kan jobba handgripligen med – steg för steg. Jag har lärt mig att hantera knöliga samtal bättre. Jag har även lärt mig att presentera mina fördelar, vad som behövs göras och hur – på ett mer begripligt sätt. Min yrkesroll är tydligare och för mig mer självklar. Samma sak vad gäller vilka önskemål och behov jag kan hjälpa mina kunder med – det känns lättare att uppfatta mina styrkor och att kommunicera kundnyttan. Jag visste vad jag gjorde, vad jag kunde prestera och erbjuda även tidigare ... men nu är det bättre formulerat och jag kan presentera mig på ett bättre och tydligare sätt inför kunden. Bland annat med det nya material som jag tagit fram utifrån dessa funderingar och på grund av att jag korrigerade min affärsidé, visions- och missionsbeskrivningar.

Jag har insett att jag kan. Att jag har något att tillföra. Att jag får och kan ta betalt för min kompetens. Att jag inte är till för alla. Att jag har utvecklingspotential med nya och spännande mål att sikta på. Och det roligaste .... att jag faktiskt ÄR säljare!

Jag har definitivt blivit starkare i många lager genom den mentala träningen. Den har gjort stor, stor skillnad i mitt liv. Det är nog mentala träningen, som enskilt gett den största förändringen.

 
Tillämpningar och användning

Veckoplaneringen, målbildsprogrammering. Stresshantering genom att tänka rätt tankar och använda mig av den mentala träningen. Att vara Good Enough! 

Detaljplanering av mina arbetsdagar, så att jag gör rätt saker och är på rätt ställe både kroppsligen och mentalt. Jag kommer att använda mig av de tekniker som vi jobbat med och övat i säljprocessen. Att bibehålla fokus och att känna den trygghet som gör mig till en sjutusan till affärskvinna och säljare!

Guldkorn

Guldkornen är sååå många. Vi var ett otroligt fint och bra, positivt gäng – ett riktigt dreamteam, som hade fantastiska samtal och delade med oss till varandra på ett enormt härligt och varmt sätt. 

Förväntningar och utveckling

Vad kan Samba utveckla i upplägget?

Har suttit med den här rutan länge och jag kan faktiskt inte alls komma på något. Just nu känner jag att ni har ett perfekt upplägg och ett komplett sätt att se på och hitta en företagares utvecklingspotential – med bra metoder och trygga uppföljningar.

Har vi nått upp till dina förväntningar som du hade i starten av träningen?

Ja verkligen, och mer därtill. Det var en stor investering för mig. Tvekade länge. Men det var värt vartenda öre! Tack för att ni finns och tack för allt lärande och insikter jag fått genom er.

Spana in Märits företag på: www.designbymarit.se

Design by Märit Märit Jonsson Design Design by Märit

Läs om ytterligare referenscase i bloggen

<