Aktuellt ämne då Samba syr ihop vårens kommunikation för Meraskog.

Aktuellt ämne då Samba syr ihop vårens kommunikation för Meraskog.

Sambas syn på kommunikation är att väva ihop en helhet för att nå en optimal effekt. Ett tydligt budskap som ligger i linje med varumärkesstrategin och genomsyras i alla kanaler. För skogsägare i mellersta Norrland är STORM ett aktuellt ämne liksom för skogsrådgivarna på Meraskog. Vårens kommunikation vävs ihop under temat “Stå stadigt när det blåser”. Slutet av 2013 blev ödesdigert för många skogsägare i mellersta Norrland då två riktigt stora stormar drog fram över regionen. På sina ställen var konsekvenserna förödande och det krävs stora insatser för att rädda virkesvärden samtidigt som man måste förhindra ytterligare skador på den skog som inte blåst ned. Meraskog gjorde ett aktivt val att först ta hand om sina befintliga kunder. Nu finns det utrymme att fånga upp nya kunder och samtidigt sprida information om att förebygga för framtiden, därför genomförs en kommunikationskampanj under april och maj som Samba projektlett. I kampanjen kombineras annonser i de lokala tidningarna, på de lokala tidningarnas webbsajter med en “retargeting” funktion, genom köpta sökord; Google Adwords, annonsering i sociala medier samt på den egna webben och Facebooksidan. Kommunikationen förankras internt så att alla medarbetare är medvetna om temat och därmed blir extra ambassadörer för budskapet. Ett event för befintliga kunder genomförs i början av maj, på samma tema, för att väva ihop kommunikationen bra i de egna leden. Meraskog avrundar perioden med en aktiv “säljboost” som leds av Samba för att aktivt bearbeta skogsägare som inte haft någon relation till företaget tidigare. Kanalmix: Print, webb, egen web, sociala medier, Google Adwords, kundevent, internkommunikation & “säljboost”. Arbetsgrupp: Meraskog, Olga & Friends, Webmyran & Kommunikationsbyrån Samba. KAMPANJINFORMATION_2014 V15-21
<