Hong Kong baserade PROCOT LIMITED vässar strategin med Samba

Hong Kong baserade PROCOT LIMITED vässar strategin med Samba

PROCOT LIMITED är bron mellan tillverkare och marknad för varje specifik produkt, en slags mäklare som hittar den mest lönsamma lösningen för båda parter. Företaget har specialkompetens inom innovativ elektronik, IoT, smart cities samt elektronik inom säkerhet och belysning. Tack vare mångårig erfarenhet och förståelse för affärskulturer i Asien och Europa underlättas djupa samarbeten kring produkter och system.

För att skapa rätt uppfattning om varumärket och landa rätt i sin kommunikation anlitade företaget Samba för att sätta en varumärkes- och kommunikationsstrategi. Vi bottnade ägarnas vision med företaget, processade fram varumärkesposition och kommunikativa budskap samt definierade företagets expertområde för att kunna fokusera säljinsatserna på rätt sätt.

Byrån NollNio arbetade fram en profilbild som speglar företagets affärsidé. Säljmaterial och websida togs fram utifrån en pedagogisk säljstruktur, med rätt känsla och budskap.

Arbetsgrupp: PROCOT LIMITED, NollNio Formgivning & Kommunikation och Kommunikationsbyrån Samba

 New Call-to-action

<