jämtgärsgård

VILKA EFFEKTER GER EN VASS MARKNADSSTRATEGI?

JÄMTGÄRSGÅRD HAR SINA SVAR

Olle och Susanne Göransson hade drivit företaget Jämtgärsgård under närmre 20 års tid och länge funderat på hur de skulle lyfta till nya nivåer. 2015 gjorde de slag i saken och inledde ett samarbete med Samba för att vässa strategin och försäljningen. I en intervju har Sara bett Susanne lyfta värdet av strategiarbetet och inom vilka områden de känner att de ser störst effekt. Som namnet avslöjar tillverkar och säljer företaget gärdsgårdar. Med ett genuint hantverk och ett unikt råmaterial från de jämtländska skogarna har de sina kunder runt om i världen. Vi kommer till vad vi har gjort för att vässa strategin men vi börjar med effekterna det gett!

Vilka effekter ger en vass marknadsstrategiEFFEKTER

- Genom att ha en tydlig strategi har vi fått ett fokus vi inte haft tidigare, berättar Susanne. Vi nyttjar vår tid mer effektivt än tidigare och har börjat komma in i ett nytt tillvägagångssätt i försäljningen som kommer att ge riktigt bra resultat på sikt. Vi känner tydligt att uppfattningen av varumärket har stärkts genom återkoppling från såväl branschkollegor som kunder. Kommunikationen och engagemanget internt är betydligt bättre genom att vi har involverat medarbetarna i processen och kommit igång med en regelbundenhet i interna arbetsmöten som vi inte haft tidigare. Att göra mätbara kommunikationsinsatser är också en riktigt spännande effekt.
 

HUR VI VÄSSAT STRATEGIN

Ägarna har alltid haft drömmar med företaget men behövde hjälp med att måla upp dem helt och sätta riktningen framåt. Att ta hjälp utifrån kändes självklart, dels för att tillföra kompetens inom dessa områden utifrån, dels för att just ha någon utifrån som drev processen. Samba drev processen med att bottna ägarnas vision med företaget, processa fram varumärkesposition och kärnan i varumärket, ringa in marknaden, prioritera kommunikationskanaler, sätta det kommunikativa budskapet och strategin i försäljningen. En viktig del i strategiarbetet kopplat till både affärsidé och varumärke blev att fokusera på rätt saker, kärnverksamheten. I olika omgångar hade Jämtgärsgård testat nya produkter med olika inritning men gemensamt landade vi i att, eftersom de är specialister på gärdsgårdar, fokusera på just gärdesgårdar. Vilket innebar att istället för att bredda produktutbudet, optimera produktionsflödet och försäljningen för gärdsgårdar. Kopplat till varumärket fanns en fantastisk utgångspunkt att arbeta med, en genuin produkt och ett företag med gott renommé. Det som däremot behövdes var att lyfta fram detta i en rättvisande visuell identitet, genom färg, form och ett bildspråk som framhäver alla styrkor som varumärket redan besatt. Ett nytt kommunikativt uttryck arbetades fram tillsammans med formgivare Lena Andersson på reklambyrån Olga & Friends och profilbilder fotades med Fotograf Jens Blixt.
Vilka effekter ger en vass marknadsstrategi- Strategiarbetet har lett till att vi tänker mer långsiktigt i både säljarbetet och marknadsaktiviteter. Vi kan arbeta med mer framförhållning i marknadföringsarbetet och har fått en annat struktur i försäljningen. Berättar Susanne. Kommunikationsmässigt har vi gjort en överflyttning från investeringar i mässor och extern annonsering till mer digital kommunikation. Vi investerar i vår egen kommunikation genom ”inbound marketing” där vår hemsida är navet, idag ser vi på hemsidan som en ”digital säljare”. Den hjälper oss att ta anonyma besökare vidare till leads och kunder genom att vi jobbar på ett helt nytt sätt med den. Bland annat erbjuder vi möjligheten att ”testa gärdsgård” online och fångar upp besökaren genom att lagra kontaktuppgifterna. Webben arbetades fram genom ett nära samarbete mellan reklambyrån Hjärtat i Åre och Samba. Den digitala investeringen känns helt rätt men det är en inkörningsperiod innan arbetssättet sitter helt. Det vi redan nu ser är att istället för att bara ha många anonyma besökare genererar webben potentiella kunder, mätbar kommunikation och konkret sälj.

Varje del och individ i ett företag har en säljande roll. Mer än bara säljaren. Hantverkaren säljer, webben säljer, uppfattningen om varumärket säljer. Alla säljer på olika sätt, med olika verktyg och individuella förutsättningar. Vi på Samba till att alla lirar utefter samma strategi och jobbar med att vässa varje lagspelare från bra till bäst. Är du också nyfiken på hur du kan vässa strategin för ditt företag?

New Call-to-action

Arbetsgrupp: Jämtgärsgård, Olga & Friends, Hjärtat, Jens Blixt och Samba

<