jahwa

Jahwa anlitade Samba för att stärka försäljningen & bygga säljkulturen

Jahwa är ett privatägt bolag i Jämtland som har en tydlig vision av vad de vill skapa med företaget GOTT KAFFE – HELT ENKELT. Kaffe är deras passion och deras filosofi bygger på kunskap och engagemang. Både när det gäller kaffe, kunder och medarbetare. Under bolagets första år lades mycket kraft på att bygga varumärket och skapa igenkänning. År två har fokus varit på att skapa affärer, stärka företagets försäljning och fortsätta bygga säljkulturen internt, då anlitades Kommunikationsbyrån Samba.
- Vi vill bygga en stabil grund för medarbetarna i sitt säljarbete och då är det viktigt att alla får med sig verktyg för att kunna genomföra sitt jobb på allra bästa sätt, säger Johan Gavelin, vd och delägare i Jahwa.
Sambas uppdrag har omfattat tre delar; Säljstrategi, Säljträning och coachning. Säljstrategin, att prioritera vilka kunder som har störst potential, utefter vad företaget vill leverera och vad som är dess styrka. Säljstrategin omfattar även hur Jahwa utvecklar, förädlar och vårdar befintliga kunder och har förankrats hos alla medarbetare för att skapa förståelse och engagemang. Säljträning vävdes in för att skapa medvetenhet och skruva på beteenden i hur alla behöver vara som säljande individer oavsett roll i företaget. Coachingen längs vägen har bestått av att löpande följa upp resultatet, insats och kvalitén i kundmötena och att exempelvis ladda extra inför ett kundmöte.  

Citat om effekten av arbetet:

- Egna insikter , kunskap om mina styrkor och tillkortakommanden. -Helheten i service och sälj. -Vi har ett högre engagemang för att vi förstår mer helheten nu. -Vi har en gemensamt tydligare målbild. -Vi har fått hållbara rutiner. -Vi är fler som säljer idag , men med samma antal personer, vi har utvecklat vår säljkapacitet och på så vis använder mer av vår potential. - Bra att integrera alla delar i säljprocessen , servictekniker, servicesamordnare,  sälj  och VD.  - Förståelsen av vikten att prioritera min tid på ett bättre sätt, med bätre planering och förberedelser. - Mer proaktiv mot kund och vridit på fördelning av mottagande sälj och aktivt uppsökande bearbetning.
<