marsblade

Samba genomför marknadsundersökning för Marsblade

Marsblade AB är ett företag som utvecklat och patenterat en ny teknik för inlines, is-skridskor och längskidor. Tekniken som avser hur man kopplar en sko till ett åkdon ger såväl förbättrad prestation som skönare åkning. Under sommaren 2011 genomför Marsblade tester med Elitserie- och NHL spelare i ishockey samt åkare inom motionssegmentet på inlineskridskon. För att få med sig synpunkter och upplevelser genomför Marsblade en marknadsundersökning bland testpersonerna, en undersökning som Samba Marknad projektleder. 

Målet för Marsblade är att hitta en licenspartner för produktion och försäljning av produkten.

Eftersom produkten är i ett utvecklingsskede har Marsblade inte möjlighet att visa upp något material i nuläget. Hemsidan www.marsblade.com är därför låst men kommer att öppnas för allmänheten i ett senare skede.

Arbetsgrupp: Marsblade & Samba Marknad.

Samba genomför marknadsundersökning för Marsblade

<