Vi har under 30 år fått stor erfarenhet av hur företag har lyckats utveckla högpresterande, hållbara och framgångsrika team. Under de senaste 10 åren har vi haft fokus på att se prestationen ur ett holistiskt perspektiv som innefattar utveckling av fysiska, mentala- och tekniska färdigheter. Vi har fått starka bevis på att det är rätt sätt att tänka om man vill utveckla starka säljteam. Samba och Sportsgym vill inspirera er genom att berätta om våra lärdomar, fallgropar och framgångsnycklar för att lyckas.

  • - Prova på utvalda pass från Sportsgym
  • - Mental träning, föredrag och träningspass
  • - Frukost, företagscase med effekter och exempel på arbetssätt.

NÄR klockan 07.00 – 09.30 (se dag och plats i formulärets dropplist).

SIGN UP: Träningsfrukost