Processen

En del i att vässa sin försäljning är att ha en vass strategi. Låt oss beskriva en optimal säljkultur i våra mått mätt och den arbetsprocess vi tror på kopplat till det. Om alla är säljare på företaget så är det viktigt att vi förankrar en gemensam strategi som alla lever efter, som vi grundar våra beslut mot och det är det som skapar energi och delaktighet i det ni gör. Att prioritera rätt i strategin och aktivera rätt insatser i säljarbetet är avgörande. En djupare beskrivning i hur vi tänker ser du i filmen “Vässa Strategin”.

För att skapa en medvetenhet i vart ni står idag och vad ni behöver prioritera för att skapa en vassare försäljning framåt kan ni jobba igenom i vårt arbetsmaterial. “Kartlägg nuläget för att vässa försäljningen”.